KBS - Maaş İşlemleri - Gerçek Öğretmen
.

31.3.23

KBS - Maaş İşlemleri

https://www.kbs.gov.tr/ adresinden giriş yapılır.

Maaş ve Ek ders diye iki bağlantının olduğu sayfa gelir. Buradan Maaş bölümüne girilir.

Maaş Raporları / Raporlar

bölümünden Yıl, ay ve maaş tipi seçilir

Sonra "Kurum Bazında Maaş Dökümleri" bölümünden

"ÖEB ye Eklenen Kanıtlayıcı Belgeler"den

  • Bordro İcmal 
  • Personel bildirimi
  • Banka listesi 
  • Terfi varsa terfi listesi ve terfi belgelerinden 

ikişer nüsha çıktı alınıp ıslak imza ve onaylandıktan sonra bir nüshası il/ilçe MEM muhasebe birimine elden teslim edilir.

Maaş Raporları / Raporlar / Kurum Bazında Maaş Dökümleri / Kontrol Raporları kısmındaki bölümlerden personelin kadame/derece vb. durumları kontrol edilmeli, sorun olması durumunda her ayın ilk 3 günü içerisinde il/ilçe mem muhasebe birimine yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Bankaya üst yazı örneğinin her ay hazırlanıp resmi e-posta adresinden bankaya gönderilmesi gerekmektedir.

BANKA YAZI ÖRNEĞİ:

Sayı: .............-849.01-................

Konu: Memur Maaşlarının Ödenmesi

………..  BANKASI A.Ş

(………. Şubesi Müdürlüğüne)

                                   RİZE

…….. İlkokulu Müdürlüğünün .......... Bankası A.Ş. ……… Şubesi nezlinde bulunan ………. nolu hesaptan 544.492,55 TL tutarlı 34 kişinin Mart ayı maaşlarının 15.04.2023 tarihinde saat: 00:00:00 da ödenmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.

………………

Okul Müdürü


Yazı DYS üzerinden yazılır ve .... @meb.k12.tr resmi e -posta adresiniz üzerinden bankanın size vermiş olduğu resmi e-postaya gönderilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederiz.